Systémy pro varování obyvatelstva

MODULÁRNÍ, VÝKONNÉ A SROZUMITELNÉ!

Systémy pro varování obyvatelstva

MODULÁRNÍ, VÝKONNÉ A SROZUMITELNÉ!

Systémy pro varování obyvatelstva

MODULÁRNÍ, VÝKONNÉ A SROZUMITELNÉ!

O společnosti

Jsme tým expertů, který se pohybuje na poli varovných systémů více než 10 let. Máme zkušenosti z více než stovek instalací sirén a místních rozhlasů po celé ČR. U existujících řešení nám vadila nevyhovujcící modularita, velmi často nedostačující akustický tlak jednotlivých měničů a v neposlední řadě i nízká srozumitelnost výsledných akustických hlášení. Proto jsme na základě zkušeností vyvinuli vlastní sirénu modulární koncepce, kterou je možno flexibilně konfigurovat v širokém rozsahu výkonových a užitných vlastností.

PRODUKTY

Bellbird ES

BellBird ES je elektronická siréna modulární konstrukce určenou pro akustické varování a informování obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových situací, ale i mimo ně. Sirény Bellbird přináší řadu inovací na poli varovných systémů. Jsou unikátní svým zaměřením na srozumitelnost vysílaného hlášení a svou modularitu z hlediska nastavení výkonu, zálohování a ovládání.

Komunikační infrastruktura

Díky univerzálnímu rozhraní je možno sirénu dálkově ovládat pomocí celostátní rádiové sítě jednotného systému varování (JSVV) anebo pomocí jiných přenosových sítí či protokolů (GSM, LTE, DMR, TETRA, IP a další).

– JSVV přijímač VOX100-20 (výrobce PWS Plus s.r.o., protokol standardu POCSAG)
– KPPS v. 1.0. s připojenou rdst Hytera MD785 (výrobce COFI s.r.o., standard DMR)
– BMIS radiový modul VoiceGuard DS (výrobce Colsys s.r.o., proprietární protokol)
– GSM brána (výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s., standard GSM)

Odvětví a aplikace

Města a obce

Průmysl

Univerzity a kampusy